Dlaczego jest Ci potrzebny product designer w e-commerce?

Dlaczego jest Ci potrzebny product designer w e-commerce?

Jako właściciel sklepu e-commerce pragniesz, aby produkty które sprzedajesz były jak najbardziej pożądane przez klientów. Aby tak się stało, wiele składowych musi odpowiadać wymaganiom i potrzebom odbiorców. Ważny jest nie tylko sam produkt, ale również sposób jego prezentacji. Liczy się także wygląd i działanie samego sklepu. Dlatego coraz ważniejsza jest rola, jaką może spełnić product designer w e-commerce.

Product designer w e-commerce – kim jest?

Kiedy mowa o multidyscyplinarnym tworzeniu produktu i rozwiązania, wzrastającego na fundamentach tzw. problem solving, będziemy mieć na myśli właśnie product designera. Używa on różnych narzędzi i wielu metod projektowania, aby najpierw stworzyć, a później realizować rozwiązanie, które przyczyni się do jak najbardziej przyjaznego produktu użytkownikowi. Należy podkreślić multidyscyplinarność pracy product designera, który w swojej pracy korzysta z wiedzy zebranej z wielu działów:

  • Marketingu
  • Zarządzania
  • Ewangelizacji rozwiązań
  • Projektowania doświadczeń – XD
  • Architektury Informacji – IA
  • Projektowania Interakcji – IX
  • Projektowania Interfejsu Użytkownika – UI
  • Projektowania doświadczeń użytkownika – UX
  • Architektury doświadczeń – XA.

Product Designer jest obecny już od fazy powstawania koncepcji rozwiązania, aż po przeprowadzanie badań, a później wdrażanie produktu. Powyższa lista działów nie jest zamknięta – stale się poszerza. Product designer może korzystać z wszystkich wyżej wymienionych dziedzin wiedzy bądź kilku. Przy projektowaniu produktu bierze pod uwagę cele biznesowe firmy, zachowania klienta czy różne narzędzia technologiczne. Poziom wiedzy product designera sprawia, że spaja on ze sobą wiele części składowych, które w innym przypadku mogłyby ulec zupełnemu rozgałęzieniu.

Po co jest potrzebny product designer w e-commerce?

Przede wszystkim, product designerzy, kiedy mowa o e-commerce, są najczęściej zatrudniani, aby stworzyć sklep internetowy i zespoić inne narzędzia dystrybucji treści marki. Kreują oni już cele biznesowe czy wartości marki, tworzą mapy klienta, prototypy, projektują procesy i interfejsy, są obecni przy kreowaniu projektów graficznych zarówno na strony internetowe bądź social media marki. Oprócz tego wykonują ogromny research i przede wszystkim testują. Dlatego też są obecni jeszcze po uruchomieniu produktu, aby analizować, czy rozwiązanie jest najlepsze dla użytkownika i wprowadzają poprawki.

Jak już pisaliśmy, projektowanie produktu wymaga ogromnej wiedzy i wielu umiejętności oraz praktycznej wiedzy. Możesz spróbować zrobić to samodzielnie, ale weź pod uwagę, że bez odpowiednich kompetencji cały zaprojektowany produkt może się rozsypać zanim zdążymy powiedzieć „b”.

Wtedy nie tylko stracimy czas, ale również będziemy musieli zmierzyć się z tym, że dokonanie optymalizacji produktu będzie dużo trudniejsze dla product dedignera niż jakbyś zatrudnił go od początku. Więc kluczowym pytaniem jest – czy chce Ci się podjąć to ryzyko?

Czym powinien charakteryzować się dobry product designer w e-commerce?

Jeśli zamierzasz zatrudnić (a nawet wynająć na jakiś czas) product designera, lepiej abyś wiedział, jakich cech należy od niego wymagać. Innymi słowy – nie należy szukać w ciemno. Musisz mieć jasne kryteria, które Twój współpracownik ma spełnić, aby zaprojektować dla Ciebie jak najlepsze rozwiązanie.

Czym charakteryzuje się dobry product designer? Przede wszystkim – umiejętnościami menadżerskimi. Ważne, aby umiał zarządzać zespołem projektowym oraz posiadał dużą empatię zarówno dla ludzi, jak i projektowanego produktu. Product designer współpracuje bowiem z grafikami, programistami i menadżerami innych zespołów i ważnym jest, aby posiadał umiejętności komunikacyjne.

Oprócz tego ważne są również umiejętności praktyczne. Warto tu wspomnieć o analizie danych, tworzeniu map klientów, person czy map empatii. Musi również posiadać wiedzę z zakresu UX bądź UI, o czym wspominaliśmy powyżej, wyliczając konkretne działy wiedzy. Ponadto, ważne, aby product designer wykazał się doświadczeniem w tworzeniu prototypów low-fidelity bądź wdrażaniem standardów projektowych.

Product designer w e-commerce to jedna z podstawowych ról projektowych

Główne zadania product designera w e-commerce

Wyżej wspominaliśmy o wielu obowiązkach product designera, jednakże co one właściwie znaczą? Poniżej znajdziesz niektóre kluczowe zadania i dowiesz się dlaczego będą one dla Ciebie ważne.

User journey map, czyli mapy wędrówki klientów

Jest wizualizacją jaką drogę przebywa klient w kontakcie z marką od momentu styku z brandem, poprzez doświadczenie z produktem aż po czas nawet po dokonaniu zakupu. Wykonana mapa wędrówki klienta powinna zawierać cele i oczekiwania użytkownika, różne kanały dotarcia, scenariusze, architekturę doświadczeń czy też możliwości. Dlaczego jest to ważne? Można tu przytoczyć słowa z UX Planet:

„Mapa klienta wizualizuje jak użytkownicy wchodzą w interakcje z produktem i pozwala ona spojrzeć projektantom na produkt z punktu widzenia użytkownika”.

Czym są makiety low-fidelity

Makiety low-fidelity, czyli inaczej wireframes, są tworzone na początku projektowania produktu. Nie wymagają zaangażowania większej ilości projektantów, gdyż najczęściej szkicuje się je za pomocą ołówka i mazaków na papierze. Z reguły tworzy się wiele różnych rozwiązań, aby w końcu utworzyć te najlepsze. Są one punktem wyjściowym do zaprojektowania projektów high-fidelity.

Prototypy

Są to makiety tworzone już z myślą o testowaniu. Najczęściej przybierają one formę symulowanych, klikalnych projektów. Mają one za zadanie wyłapać możliwe błędy bądź utrudnienia związane z użytkowaniem sklepu internetowego poprzez zebranie opinii użytkowników. Na tym etapie wdraża się wszelkie poprawki związanie z user experience bądź architekturą informacji.

Projekty high-fidelity

Projekty high-fidelity, czyli o wysokiej wierności, są już wysoce wiarygodnym odwzorowaniem produktu – w tym przypadku: sklepu internetowego. Zawierają one już w pełni zaprojektowany interfejs, wraz z kolorystyką, typografią czy układem. Są one kompletnymi wytycznymi dla programistów, dotyczącymi tego, jak ma wyglądać witryna, aplikacja itd.

Czy jest Ci potrzebny product designer?

Być może przy prostych projektach, w których korzystasz z utartych sposobów sprzedaży danych produktów wystarczy skorzystać z dobrego sprawdzonego sposobu budowy sklepu. Możesz skorzystać z gotowych wzorców dostarczanych przez dostawców. Jednak co wtedy gdy Twój produkt nie jest taki całkiem standardowy?

Wtedy jest Ci potrzebny product designer. Przedstawiliśmy Ci proces jego pracy, a także opisaliśmy niektóre jego zadania. Do Ciebie natomiast należy podjęcie decyzji, czy chcesz poszerzyć swój zespół o kogoś, kto posiada wszelkie kompetencje aby zaprojektować jak najbardziej odpowiadający potrzebom użytkownika produkt.